POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K BEZPEČNOSTNÍMU OPATŘENÍ ŠKOLY