ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

ŠKOLSKÁ RADA – členové:

Za pedagogy školy:              Šárka Gebriánová

                                          Mgr. Lucie Marhoulová

                                          Mgr. Anna Polednová

Za zákonné zástupce:           Mgr. Renata Němcová

                                          Mgr. Roman Staněk

                                          Marie Černá

Za zřizovatele:                   MUDr. Zuzana Kofferová

                                          Mgr. Hana Šimková

                                          MUDr. Marek Bydžovský

Zde najdete zápis školské rady ze dne 7. 10. 2019

Zde najdete zápis školské rady ze dne 17. 6. 2019

Zde najdete zápis školské rady ze dne 2. 10. 2018

Zde najdete zápis školské rady ze dne 12. 6. 2018

Zde najdete návrh ŠVP platného od 1. 9. 2018


Zde najdete zápis školské rady ze dne 29. 1. 2018

Zde najdete zápis z voleb do školské rady z řad zákonných zástupců ze dne 4. 12. 2017


Zde najdete zápis z voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků ze dne 4. 12. 2017

Zde najdete zápis ze školské rady dne 16. 10. 2017

Zde najdete jmenování volební komise pro volby do Školské rady - 5. 10. 2017


Zde najdete informace pro rodiče ohledně nových voleb podzim 2017 do Školské rady.

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY konané dne 26.6.2017


ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY konané dne 27.2.2017

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY konané dne 3.10.2016

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY konané dne 30.9.2015

Hodnocení práce školské rady za školní rok 2014/2015

Byla  zřízena e – mailová adresa školské rady - skolska.rada@zs.vratislavice.cz, aby rodiče mohli kdykoliv posílat své připomínky k činnosti školy přímo školské radě, která je na svém nejbližším zasedání projedná.

Vratislavice Liberecký kraj