ŠKOLSKÁ RADA 2015 - 2017

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

Zde najdete zápis ze školské rady dne 16. 10. 2017

Zde najdete jmenování volební komise pro volby do Školské rady - 5. 10. 2017

Zde najdete informace pro rodiče ohledně nových voleb podzim 2017 do Školské rady.

V prosinci 2014 proběhly volby do školské rady. Volební období je tříleté (2015 – 2017)

Byla  zřízena e – mailová adresa školské rady - skolska.rada@zs.vratislavice.cz, aby rodiče mohli kdykoliv posílat své připomínky k činnosti školy přímo školské radě, která je na svém nejbližším zasedání projedná.

ŠKOLSKÁ RADA – členové:

Za pedagogy školy:              Mgr. Barbora Blažková

                                               Mgr. Věra Humpalová

                                               Mgr. Zuzana Vraná

Za zákonné zástupce:           Kateřina Abrtová

                                               Libor Sita

                                               Kamil Jan Svoboda

Za zřizovatele:                      MUDr. Zuzana Kofferová

                                               Bc. Hana Šimková

                                               Lenka Tarabová

Vratislavice Liberecký kraj