ŠKOLSKÁ RADA 2015 - 2017

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

Zde najdete zápis z voleb do školské rady z řad zákonných zástupců ze dne 4. 12. 2017

Zde najdete zápis z voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků ze dne 4. 12. 2017

Zde najdete zápis ze školské rady dne 16. 10. 2017

Zde najdete jmenování volební komise pro volby do Školské rady - 5. 10. 2017


Zde najdete informace pro rodiče ohledně nových voleb podzim 2017 do Školské rady.

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY konané dne 26.6.2017


ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY konané dne 27.2.2017

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY konané dne 3.10.2016

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY konané dne 30.9.2015

Hodnocení práce školské rady za školní rok 2014/2015

V prosinci 2014 proběhly volby do školské rady. Volební období je tříleté (2015 – 2017)

Byla  zřízena e – mailová adresa školské rady - skolska.rada@zs.vratislavice.cz, aby rodiče mohli kdykoliv posílat své připomínky k činnosti školy přímo školské radě, která je na svém nejbližším zasedání projedná.

ŠKOLSKÁ RADA – členové:

Za pedagogy školy:              Mgr. Barbora Blažková

                                               Mgr. Věra Humpalová

                                               Mgr. Zuzana Vraná

Za zákonné zástupce:           Kateřina Abrtová

                                               Libor Sita

                                               Kamil Jan Svoboda

Za zřizovatele:                      MUDr. Zuzana Kofferová

                                               Bc. Hana Šimková

                                               Lenka Tarabová

Vratislavice Liberecký kraj