PLATBA ZA DOCHÁZKU V ŠD

10. 12. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně Covid 19 upřesňujeme  výši plateb za docházku do ŠD.

  • Měsíční poplatek za pobyt ve ŠD činí 200 Kč/ dítě, sourozenec 100 Kč.
  • Říjen a listopad 2020  za pobyt ve ŠD bude účtována polovina poplatku z důvodu nařízení vlády ČR  o uzavření škol a školních družin.

Pokud dítě  v tomto období ( říjen, listopad) vůbec nenavštívilo ŠD, bude vrácena celá částka.

Situace v Česku je těžko odhadnutelná a vyúčtování poplatků za ŠD se stává komplikovaným. Neupravujte si, prosím, platby dle svého uvážení. Buďte trpěliví , přeplatky vám budou poukázány zpět na vaše účty. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte pí.vychovatelku svého dítěte nebo volejte na tel. ŠD  778 759 014.

 

                                                                                              Vedoucí vychovatelka ŠD M. Chmelíková.

Vratislavice Liberecký kraj