PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA PŘÍŠTÍ ROK

19. 6. 2017

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo školní družinu i v příštím školním roce, je nutné, abyste znovu odevzdali přihlášku.

Formuláře budou k dispozici v kabinetě školní družiny ve dnech 29. 8. – 1. 9.od 9:00 – 12:00 hodin.

Nebo je možnost stažení z webu školní družiny.

Nejpozdější termín pro odevzdání přihlášky bude 4. 9.

Žáci 1. a 2. tříd, jejichž rodiče pracují, mají přednostní nárok na umístění. Žáci 3. tříd budou přijímáni pouze do naplnění kapacity družiny a rozhodujícím kritériem bude místo bydliště.

Vratislavice Liberecký kraj