Kontakt + bankovní spojení

Tel.  ŠD fara :       773  334  501, pevná linka -ŠD budova: 482 323 261.
Tel.  ŠD budova:  778  759  014.
Tel.  ŠD Hobiti:     778  759  016.

Účet ŠD         :

PŘEDČÍSLÍ:     35

ČÍSLO ÚČTU:  0984944329

KÓD BANKY:   0800

KONSTANTNÍ SYMBOL:  558

VARIABILNÍ SYMBOL: má každý žák přidělen (info u pí. vychovatelky)

Příspěvek za pobyt ve školní družině činí 200 Kč měsíčně a je splatný vždy k 20. příslušného měsíce

(tedy toho,na který se platí).

Vratislavice Liberecký kraj