8. ROČNÍKY V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

12. 6. 2019
V rámci předmětu Výchova k občanství a tématu moc zákonodárná jsme v úterý 11. 6. 2019 navštívili se žáky 8. ročníků Poslaneckou sněmovnu. Uvědomili jsme si přímo na místě, že dbát o veřejné blaho není jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Byli jsme seznámeni s pracovním programem a zatížením poslanců, jak jejich rozhodnutí jsou důležitá, odpovědná a nezřídka ovlivní fungování naší země na dlouhou dobu do budoucnosti.

Jan Kvapil, Věra Humpalová
Vratislavice Liberecký kraj