ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ V OLYMPIÁDĚ INFORMATIKY

18. 11. 2020

V druhém listopadovém týdnu 2020 se žáci 5. – 7. ročníků naší školy zúčastnili olympiádyinformatiky. Z domova, online. Celorepubliková soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Příznivou zprávou je, že došlo k rapidnímu navýšení absolutních vítězů v kategorii 5. tříd (všechny otázky zodpovězeny správně). V minulém roce jsme měli jen jednoho absolutního vítěze, letos jsou to čtyři žáci, Dominik Pánek, Filip Semotjuk, Honza Šnejdar, Monik Sekáčová. Ano, nelze úplně srovnávat – nyní máme více žáků 5. tříd, testy probíhaly v domácím prostředí. Nicméně máme radost, že v některých oblastech se děti stávají lepšími a lepšími a jsme zvědaví na další vývoj žáků.  

V kategorii 6. – 7. tříd je jeden absolutní vítěz (6. třída, přezdívka Mates), další nejlepší byli Daniel Kohout (6. B) a Dominika Chuchlová (7. B) a ještě dvě šesťačky, které vystupovaly jen pod přezdívkou. Ti udělali jen jednu chybu ve středně těžké otázce. Podrobné výsledky najdete zde:

Kategorie mini - 5. třídy

Kategorie benjamin – 6. – 7. třídy

Celkem se olympiády zúčastnilo 170 žáků, všichni úspěšní řešitelé (120 bodů) dostanou po příchodu do školy pamětní list.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Jan Kvapil

Vratislavice Liberecký kraj