AKTUÁLNÍ INFO K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY

8. 10. 2020

Vážení rodiče,

na  základě přijatých opatření ze strany vlády bude v následujících dnech probíhat výuka ve škole  následovně:

1.stupeň

dle stávajícího rozvrhu včetně školní družiny, která  bude v provozu v celém rozsahu a včetně obědů.

2. stupeň

Žáci 6. a 7. ročníků budou chodit do školy v týdnu od 12.10. do 16.10.2020  a od 19.10. do 23.10.2020 bude zajištěna distanční výuka

Žáci 8. a 9. ročníků budou mít týdnu od 12.10. do 16.10.2020 distanční vzdělávání a od 19.10. do 23.10.2020 budou chodit do školy

Výdej obědů během distanční výuky

Školní jídelna umožní odběr přihlášených obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Při vyzvednutí obědů do jídlonosičů je oběd možný vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej oběda se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době od 11.00 – 11.30 hodin

a od 13.45 – 14.00 hodin. V jiném čase nebude strávníkovi oběd vydán !!!

Bližší informace včetně rozvrhu pro 2.stupeň budou zveřejněny během pátku.

Vedení školy

Vratislavice Liberecký kraj