ANGLIČTINA VENKU - NAKUPOVÁNÍ

19. 2. 2018
V rámci hodiny anglického jazyka, kde probíráme kapitolu o jídle, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, jsme se vypravili do obchodu. Zopakovali jsme si názvy potravin, balení a počítání. Žáci dostali seznam, který měli "nakoupit" a následně si vzájemně dávali různé otázky.

Mgr. Barbora Blažková
Vratislavice Liberecký kraj