DEN ZEMĚ 6.E

2. 5. 2022

Světový Den Země 2022 jsme letos s žáky 6. E zaměřili na vztah člověka přírody. Přemýšleli jsme nad negativním zásahem člověka do krajiny, ale také nad tím, jak člověk naší Zemi pomáhá.

Součástí projektového dne byla také geografická vycházka kolem liberecké přehrady, kde žáci zjišťovali informace o jejím významu a funkci, všímali si také okolí přehrady a hodnotili stav cest, pořádku a občanské vybavenosti. Pomocí přístroje multimetr jsme změřili také teplotu, pH a rozpuštěný kyslík v přehradě, díky čemuž mohli žáci vyhodnotit stav vody.

Výstupem projektového dne je společný plakát zaměřený na dva kontrasty – jak člověk naší planetě škodí a jak jí pomáhá. Tento plakát nastíní problematiku i ostatním žákům naší školy.  Závěrečná myšlenka projektového dne spočívala v tom, jak i my jednotlivci můžeme svým ekologičtějším chováním naší planetu více šetřit.

Celý den probíhal ve spolupráci s odborníkem z katedry geografie TUL Liberec.

Mgr. Markéta Pacltová
Vratislavice Liberecký kraj