DODATEČNÝ ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

11. 4. 2017

Zápis do 1. tříd se letos konal 6. a 7. dubna 2017. Pro ty, kteří se v těchto dnech nemohli dostavit, nabízí základní škola náhradní termín, a to v pondělí 24. dubna 2017 od 15,00 do 16,00 hodin. Dodatečný zápis proběhne v přízemí  hlavní budovy, do které se vchází ze dvora školy. Vchod bude označen. Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2016 dosáhnou věku 6 let a jsou ze spádové oblasti Vratislavice nad Nisou.

U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Vedení školy

Vratislavice Liberecký kraj