FYZIKÁLNÍ JARMARK

1. 6. 2022
Fyzikalní jarmark-31.5.
Ačkoli fyziku se v první třídě ještě neučíme,vyrazili jsme na Fyzikální jarmark. Akce se konala v aule Technické univerzity v Liberci,kde si studenti gymnázia připravili spoustu pokusů. Děti sbíraly razítka na kartičku a dostaly i malou odměnu. 

Fotografie jsou k nahlédnutí v galerii.
Mgr. Zuzana Vraná

Vratislavice Liberecký kraj