HARMONIZAČNÍ POBYT 6. TŘÍD

9. 10. 2019

Začátek nové životní etapy žáci šestých tříd odstartovali harmonizačním pobytem. Příchod na druhý stupeň bývá často velmi náročný, proto jsme v letošním roce uspořádali stmelovací akci.

Za velké podpory vedení školy a SRPDŠ jsme téměř se sedmdesáti dětmi strávili 3 dny v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu.

I přes nepříznivé počasí jsme všichni zvládli cestu z Liberce až do Dubu pěšky. Což byla první zkouška odolnosti dětí i třídních učitelek. Počasí se naštěstí umoudřilo a mohli jsme podniknout mnoho týmových aktivit venku na hřišti. Trénovali jsme spolupráci ve skupině, procvičovali jsme vzájemnou komunikaci a navazovali nové vztahy a přátelství v kolektivech nově vzniklých tříd. O program se nám postarali lektoři ze společnosti Spofesta, kteří mají bohaté zkušenosti s pořádáním adaptačních kurzů. Všichni jsme se domů vraceli velmi unaveni, ale plni zážitků.

Hlavním cílem pobytu bylo podpořit kladné vztahy v kolektivu každé třídy, což se zcela jistě podařilo.

Mgr. Lada Slámová, Mgr. Eliška Kratochvílová, Mgr. Helena Šerhantová

Vratislavice Liberecký kraj