INFORMACE A KONTAKTY ZÁJM. KROUŽKŮ

13. 9. 2018

V letošním školním roce 2018/2019 měli žáci na výběr z 28 kroužků různých žánrů. Pouze dva kroužky se pro malý zájem neotvírají (florbal pro 7. – 9. třídy a basketbal pro 4. – 5. třídy). Některé žáky jsme nemohli přijmou do Zpívajících blech a keramiky pro naplněnou kapacitu. Celkem se mimoškolní činnosti bude věnovat přes 600 žáků.

 

Většina žáků se na svůj kroužek může těšit a očekávat nějakou formu kontaktu od vedoucích kroužků (SMS, telefon, lísteček pro rodiče)

 

Informace o zahájení, kontakty na vedoucí kroužků a časy najdete zde. (prosím o prolink na přiložený dokument).

 

 

Většina žáků se na svůj kroužek může těšit a očekávat nějakou formu kontaktu od vedoucích kroužků (SMS, telefon, lísteček pro rodiče)

 

Informace o zahájení, kontakty na vedoucí kroužků a časy najdete zde.

Vratislavice Liberecký kraj