INFORMACE O KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

16. 6. 2020

Distanční výuka bude na obou stupních ukončena 19. 6. 2020

V pondělí 29. 6. budou všichni žáci odevzdávat učebnice. Žáci, kteří dosud do školy nechodili, musí mít  s sebou „Čestné prohlášení“.

Vzhledem k uvolňování epidemiologických opatření, a také vzhledem k odstávce elektrické energie ve Vratislavicích, bude vysvědčení vydáno 30. 6. všem žákům najednou. Příchod do školy ve stejný čas a stejným vchodem jako doposud.

V tento den, vzhledem k odstávce elektrické energie, nebude fungovat školní družina ani školní jídelna.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Vratislavice Liberecký kraj