Informace školní jídelna

24. 6. 2010

1. Všeobecné informace

Strávník se stravuje prostřednictvím Liberecké městské karty nebo Opus Card, kterou si opatří na Magistrátu města Liberec. Pokud nevlastní některou z těchto karet, zakoupí si v kanceláři školní jídelny kreditní stravovací kartu za 50 Kč. Při ztrátě nebo poškození karty  je strávník povinen pořídit si novou kartu. Ztrátu karty neprodleně nahlaste v kanceláři ŠJ. 
Strávník obdrží přihlášku ke stravování a vyplněnou ji odevzdá v kanceláři ŠJ. Zde si zároveň aktivuje svoji kartu. Následující den již může kartu používat k odběru oběda a objednávkám či odhláškám. Pokud si strávník kartu zapomene, vyzvedne si před obědem v kanceláři ŠJ náhradní stravenku.

2. Cena oběda

Strávník je zařazen do stravovací skupiny podle věku, který dovrší ve školním roce od 1.9.2010 do 31.8.2011.
 

Skupina        věk            cena 1 oběd        měsíční záloha
1. skupina         7 – 10 let          21 Kč           420 Kč
2. skupina        11 – 14 let         23 Kč           460 Kč
3. skupina       15 let a výše         25 Kč           500 Kč


3. Platba stravného

Obědy se platí předem, strávník je přihlášen ke stravování po obdržení platby.
Zástupce strávníka si zařídí ve svém peněžním ústavu trvalý příkaz k úhradě ve prospěch účtu školní jídelny č. 27-0984944329/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol = rodné číslo dítěte (slouží k identifikaci každé jednotlivé platby).
Zasílaná částka: měsíčně nejméně 20 x cena oběda, tj. podle skupiny viz bod 2.
Termín úhrady na daný měsíc je nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.
Platba na září tedy proběhne do 20.8.2010.
Poslední platbu zadejte k 20.5.2011. Trvalý příkaz je třeba každoročně obnovovat.
Pokud bezhotovostní platba neproběhne, lze obědy zaplatit hotově v kanceláři ŠJ.

4. Přihlašování a odhlašování obědů

Oběd lze přihlásit a odhlásit den předem do 14 hodin:
-    na objednávkovém snímači před kanceláří ŠJ
-    internetem na www.strava.cz, viz níže
-    telefonicky na č. 482 313 079 (možno použít záznamník)
-    e-mailem na jidelna@zs.vratislavice.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
Po 14. hodině lze obědy odhlásit pouze telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 8 hodin ráno.
Po 8. hodině nelze oběd odhlásit, v první den žákovy nepřítomnosti je možno si oběd vyzvednout do přinesených nádob. Následující dny je nutno odhlásit.

Přihlašování a odhlašování obědů přes internet: www.strava.cz, číslo zařízení 0874,
uživatel: jmeno.prijmeni (malými písmeny bez diakritiky), heslo: den a měsíc narození
(čtyřmístné číslo, např. 0503 = 5. března)

Vratislavice Liberecký kraj