LETNÍ PÁTRANÍ 2019 SE LÍBILO

9. 9. 2019

V létě řada dětí pátrala po ukrytých schránkách a plnila zadané úkoly. Nejlepší práce teď můžete vidět na jednotlivých odkazech.

Matěj Musil 2.C,

Vojta Pavlata 4.B

Sourozenci Pánkovi (Dominik 4.A, Nikolas 2.E).

Dle reakcí je vidět, že se LETNÍ PÁTRÁNÍ líbilo.


Vratislavice Liberecký kraj