ODPADAJÍ KROUŽKY FLORBALU A HRÁTKY V RYTMU HUDBY

29. 3. 2017

Z důvodu zápisu do prvních tříd odpadá dne 6. 4. 2017 kroužek Hrátky v rytmu hudby paní učitelky Brychové.
Dne 31. 3. 2017 odpadají pro nemoc kroužky florbalu paní učitelky Havlové.

Vratislavice Liberecký kraj