PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ - NOVÉ INFO!!!

1. 4. 2020

Vážení rodiče, milí žáci

vzhledem k probíhajícím opatřením, v souvislosti s uzavřením škol a na základě Zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 vám předáváme informace o průběhu přijímacího řízení na střední školy.

1. Přijímací řízení na SŠ proběhne nejdříve 14 dnů po návratu žáků do škol, konkrétní termín, který bude letos jen jeden, stanoví MŠMT.

2. Pro obory s maturitní zkouškou proběhne jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky – testy Cermat. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

3. Každý z uchazečů absolvuje přijímací zkoušku jednou a to na škole, kterou má zapsanou v přihlášce na 1. místě.

4. Budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se žáci dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.

5. Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.

6.  Po přijetí –  zápisový lístek  odevzdat /odeslat  řediteli SŠ  nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů,  uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně / i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu /.

Soubory ke stažení:

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ

Přijímací zkoušky - schéma od MŠMT

Zákon 135 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání

Vratislavice Liberecký kraj