SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 2017/18

12. 6. 2017
Dovolujeme si Vás pozvat na schůzku budoucích prvňáčků v jídelně naší školy, 13. června 2017 v 17 hod.
Těšíme se.
Vratislavice Liberecký kraj