SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO 1. TŘÍD PRO 2017/18

16. 6. 2017
Zde najdete seznam žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2017/2018. Registrační číslo je totožné s číslem jednacím.
Vratislavice Liberecký kraj