SOUTĚŽ PANGEA

28. 4. 2022

Již několikátým rokem se vybraní žáci 6. – 9. tříd účastnili školního kola matematické soutěže Pangea. Je to soutěž, která probíhá on-line na školních počítačích a pracuje s reálnými příklady ze života. Pro letošní rok bylo zvoleno téma „Cestovatelské objevy a hry“.

Naši žáci si vedli velice dobře a někteří z nich dosáhli velmi pěkných výsledků.

Šimon Bílý z  5.A obsadil krásné 2. místo v kraji, František Jonášek  z 5.B byl z celého kraje na 13. místě, Veronika Pustková ze 7. D na 10. místě a ze 7. A bodovala Ivelina Bakardzhieva a Markéta Pažoutová – obě na místě 14tém.

Vratislavice Liberecký kraj