TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

8. 4. 2021

Testování žáků

1.Nástup do škol je podmíněn dle rozhodnutí MŠMT a MZ testováním. Testování bude probíhat 2x týdně ve třídách (v pondělí a ve čtvrtek, vždy první hodinu) za dohledu pedagogických pracovníků. Žákům 1. – 3. tříd mohou při testování první den pomoci zákonní zástupci, u ranní družiny proběhne testování v družině.                         

Testovat se bude antigenním neinvazním samoobslužným testem ze slin, který jsme zajistili ve spolupráci se zřizovatelem, Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou. Certifikát testů zde.

2. Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ti, kteří nemoc COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. zprávou z laboratoře, lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře).

 

3.Pokud test vyjde jako pozitivní:

     1) škola vás bude kontaktovat a je bezpodmínečně nutné si dítě neprodleně vyzvednout

     2) zákonný zástupce musí ihned kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení
e-žádanky na provedení RT-PCR testu
     3) v případě, kdy PCR test nepotvrdí infekci, vrací se žák k prezenční výuce.

 

4. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

5. Více informací na přiloženém letáčku (naše škola provádí test antigenním neinvazním samoobslužným testem ze slin) a odkazu

6. Další informace můžete získat prostřednictvím mailu: koronavirus@msmt.cz a na telefonních linkách: 770 158 757, 773 752 081, 773 752 601, 723 447 114.

Vratislavice Liberecký kraj