TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. TŘÍD V ÚTERÝ 3. 9. 2019

1. 9. 2019

Třídní schůzky 1. tříd proběhnou v úterý 3. 9. 2019 od 17 hod ve svých třídách.
Těšíme se na setkání.

Vratislavice Liberecký kraj