TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE ČTVRTEK 5. 9. 2019

1. 9. 2019
Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzky. 2. - 5. třídy začínají v 16:30 hod a 6. - 9. třídy začínají v 17:00 hod.
Těšíme se na setkání. 
Vratislavice Liberecký kraj