UČÍME SE VENKU

24. 9. 2020

V rámci hodin VKO jsme se s deváťáky vydali na výuku do vratislavského parku. Zkoumali jsme vyžití v parku pro různé skupiny obyvatel naší obce.
Žáci byli rozděleni do malých skupinek, pracovali s mapou, do které zaznamenávali různé prvky v parku, které jsou atraktivní např. pro rodiče s dětmi, mladé lidi či seniory. Do pracovních listů zaznamenávali také informace např. o stavu laviček, cest, rybníčku, hracích prvků pro děti apod. Během výzkumu parku některé odvážné skupinky žáků oslovily také několik kolemjdoucích k doplnění potřebných informací.
Na závěr žáci představili a zhodnotili své skupinové výstupy.

Mgr. Markéta Pacltová

Vratislavice Liberecký kraj