VYJÁDŘENÍ ŠKOLY KE STÁVCE UČITELŮ DNE 6. 11. 2019

4. 11. 2019

Zaměstnanci naší školy podporují požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství týkající se financování a souhlasí s tím, že české školství je dlouhodobě vysoce podfinancované.

Po vzájemné dohodě však na výzvu školských odborů k uzavření školy dne 6. 11. nepřistoupíme, neboť nechceme zákonné zástupce našich žáků a žáky samotné brát jako rukojmí a nutit je zajišťovat na tento den hlídání.

Provoz školy zůstane neomezen, vyučování bude probíhat dle standardního rozvrhu.

Vedení školy

Vratislavice Liberecký kraj