Zahájení školního roku 2010/2011

27. 8. 2010

Co nového čeká žáky ZŠ Vratislavice od září?
 
Během letošních prázdnin se díky finanční podpoře vratislavského úřadu podařilo vymalovat prakticky všechny třídy v hlavní budově školy, a tak žáci začínají nový školní rok v novém a příjemnějším prostředí. To budou jistě vnímat i v šatnách a přilehlých prostorách. Lépe by se mělo pracovat ve čtyřech upravených kabinetech i vyučujícím. 

Škola pořídila novou interaktivní tabuli s projekcí s možností využití prezentací, byla také dokončena modernizace počítačové učebny, díky níž budou mít učitelé i žáci rychlejší připojení na internet.

Pro lepší informovanost rodičů jsou připraveny i nové webové stránky, kde budou průběžně prezentovány i akce pořádané školou.


Na nový školní rok jsme připraveni.

Fotografie si prohlédnete ve fotogalerii zde.


Vratislavice Liberecký kraj