ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 2021/2022 PROBĚHNE 22. 4. 2021, POUZE ELEKTRONICKY

23. 2. 2021

Vratislavická základní škola je připojena k jednotnému elektronickému zápisu, který byl zaveden v Liberci.
Bližší informace naleznete zde.

Rodiče, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky, si mohou vyzvednou vytištěnou žádost na sekretariátu školy (pondělí a středa od 8 do 12 hodin). 

Vratislavice Liberecký kraj