ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ

23. 9. 2020

Kam na střední školu? Aby žáci mohli tuto otázku zodpovědět, musí nejprve přemýšlet o své budoucí profesi. Proto jsme se s žáky devátého ročníku vydali do liberecké iQLANDIE na akci „Živá knihovna povolání“.

Na různých stanovištích se žákům představily firmy z Liberce a okolí, kde si mohli vyzkoušet zajímavé profese. Dozvěděli se, co obnáší práce například obchodníka ve firmě Preciosa a.s., zdravotní sestry a zdravotního laboranta v liberecké nemocnici, elektrikáře v ČEZU nebo technologa v liberecké Magně. Na stanovištích mohli žáci klást otázky přímo konkrétním zaměstnancům jmenovaných firem.

Cílem akce bylo seznámit žáky posledních ročníků s reálnou praxí v rámci kariérového poradenství naší školy.  

Mgr. Markéta Pacltová
Mgr. Lucie Marhoulová

Vratislavice Liberecký kraj