ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO PRO ŽÁKY

16. 6. 2022

Vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin a energií budeme navyšovat ceny obědů

u všech kategorií.

Ke zvýšení dojde od 1. 9. 2021. Upravte si prosím včas zálohy na stravné v bankách.

Termín úhrady na daný měsíc je nejpozději do 25. dne předchozího měsíce.

Platba na září tedy proběhne do 25. 8. 2022.

Strávník je zařazen do stravovací skupiny podle věku, který dovrší v tomto školním roce

(1. 9. 2021 – 31. 8. 2022)

Skupina                             věk                               cena 1 oběd                             měsíční záloha

1. skupina                           7 – 10 let                                29 Kč                                      580 Kč

2. skupina                           11 – 14 let                              31 Kč                                      620 Kč

3. skupina                           15 let a výše                         33 Kč                                      660 Kč

 

Prodej obědů na září

25. 8. – 31. 8. 2022

od 8.00 do 12,30 hodin

Vratislavice Liberecký kraj