O nás

Školní družina je výchovné zařízení, které má významnou funkci na 1.stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům naplnit volný čas v době před vyučováním, po vyučování nebo odpoledne před odchodem domů. Školní družina není pokračováním školního vyučování.

ŠD je určena žákům 1.-2. tříd.
Kapacita družiny je pro 200 žáků. Žáci se přijímají až do naplnění kapacity.


Školní družina se nachází v hlavní budově nad jídelnou, na faře a po pravé straně při vstupu na školní dvůr (bývalý klub).  
= vejdete-li hlavním vchodem do šaten, projdete -li "mořskou" chodbou, naleznete školní jídelnu a o poschodí výše se setkáme. Budova fary se nachází naproti tramvajové zastávce a vchod je z druhé strany ze dvora.


Školní družina je rozdělena do sedmi oddělení:


1.oddělení -     Opičky - pí.vychovatelka Ladislava Becková


2.oddělení -     Tygříci - pí.vychovatelka Marcela Chmelíková (pověřená zastupováním)


3.oddělení -     Slůňata- pí.vychovatelka Renata Štekerová


Školní družina na faře:


4.oddělení-      Skřítci -pí.vychovatelka Šárka Gebriánová

5.oddělení-      Příšerky - pí.vychovatelka Bc.Barbora Formanová

6.oddělení-      Pidilidi - pí. vychovatelka Bc.Lucie Hakenová


Bývalý klub

7.oddělení -     Lišky  - pí. vychovatelka Marie Vedralová
Vratislavice Liberecký kraj