O nás

Školní družina je výchovné zařízení, které má významnou funkci na 1.stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům naplnit volný čas v době před vyučováním, po vyučování nebo odpoledne před odchodem domů. Školní družina není pokračováním školního vyučování.

ŠD je určena žákům 1.-2. tříd.
Kapacita družiny je pro 150 žáků. Žáci se přijímají až do naplnění kapacity. Pro 3.třídy je vyhrazen školní klub, který funguje pouze odpoledne od 12.30hod. do 16.00hod.


Školní družina se nachází v budově nad jídelnou a na faře
= vejdete-li hlavním vchodem do šaten, projdete -li "mořskou" chodbou, naleznete školní jídelnu a o poschodí výše se setkáme. Budova fary se nachází naproti tramvajové zastávky a vchod je z druhé strany ze dvora.


Školní družina je rozdělena do sedmi oddělení:


1.oddělení -     Opičky - pí.vychovatelka Marie Vedralová


2.oddělení -     Tygříci - pí.vychovatelka Marcela Chmelíková (pověřená zastupováním)


3.oddělení -     Slůňata- pí.vychovatelka Bc.Eva Minčáková


Školní družina na faře:


4.oddělení-      Skřítci -pí.vychovatelka Šárka Gebriánová

5.oddělení-      Příšerky - pí.vychovatelka Bc.Barbora Formanová

6.oddělení-      Pidilidi - pí. vychovatelka Bc.Lucie Hakenová


Školní klub- p. Becková
Vratislavice Liberecký kraj