Kontakt + bankovní spojení

Provoz Telefon
ŠD fara: +420 773 334 501
Pevná linka - ŠD budova: +420 482 323 261
ŠD budova: +420 778 759 014
ŠD Hobiti: +420 778 759 016

 Bankovní účet školní družiny

Předčíslí: 35
Číslo účtu: 0984944329
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: má každý žák přidělen (info u pí. vychovatelky)

 

Příspěvek za pobyt ve školní družině činí 300 Kč měsíčně , sourozenec 200 Kč. Splatnost je vždy k 20. příslušného měsíce (tedy toho, na který se platí).