Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

 

Předseda: Petr Musil

 

Členové

Za pedagogy školy:

Šárka Gebriánová

Mgr. Radana Bořilová

Mgr. Alena Mancová

Za zákonné zástupce:

Marie Černá

Petr Musil

Helena Záhorová

Za zřizovatele:

MUDr. Zuzana Kofferová

Mgr. Hana Šimková

MUDr. Marek Bydžovský

Zápisy ze školské rady a další dokumenty

 

Zápis školské rady ze dne 24. 10. 2022 Zobrazit
Zápis školské rady ze dne 20. 6. 2022 Zobrazit
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zobrazit
Jednací řád školské rady Zobrazit
Zápis školské rady ze dne 1. 11. 2021 Zobrazit
Zápis školské rady ze dne 7. 10. 2019 Zobrazit
Zápis školské rady ze dne 17. 6. 2019 Zobrazit
Zápis školské rady ze dne 2. 10. 2018 Zobrazit
Zápis školské rady ze dne 12. 6. 2018 Zobrazit
Návrh ŠVP platného od 1. 9. 2018 Zobrazit
Zápis školské rady ze dne 29. 1. 2018 Zobrazit
Zápis z voleb do školské rady z řad zákonných zástupců ze dne 4. 12. 2017 Zobrazit
Zápis z voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků ze dne 4. 12. 2017 Zobrazit
Zápis ze školské rady dne 16. 10. 2017 Zobrazit
Jmenování volební komise pro volby do Školské rady - 5. 10. 2017 Zobrazit

 

 

Informace pro rodiče ohledně nových voleb podzim 2107 do Školské rady Zobrazit
Zápis ze školské rady konané dne 26. 6. 2017 Zobrazit
Zápis ze školské rady konané dne 27. 2. 2017 Zobrazit
Zápis ze školské rady konané dne 3. 10. 2016 Zobrazit
Zápis ze školské rady konané dne 30. 9. 2015 Zobrazit
Hodnocení práce školské rady za školní rok 2014/2015 Zobrazit

 

Byla zřízena emailová adresa školské rady - skolska.rada‌‌M‌‌zs.vratislavice.cz, aby rodiče mohli kdykoliv posílat své připomínky k činnosti přímo školské radě, která je na svém nejbližším zasedání projedná.