Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC-VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace Základní Škola, Liberec-Vratislavice Nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo organizace Nad Školou 278, Liberec 30, 643 11
46746145
Kontaktní telefon +420 482 323 263
Kontaktní e-mail skola‌‌M‌‌zs.vratislavice.cz
Elektronická podatelna  
ID datové schránky 9jjmn5p
Web www.zs.vratislavice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO - Data Protection Officer).

Titul Bc. Ing.
Jméno Jiří
Příjmení Kubela
Kontaktní telefon +420 725 980 725
Kontaktní e-mail gdprposouzeni‌‌M‌‌outlook.cz

 

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

 

Mezi další úkoly Pověřence náleží např:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

 • monitorování souladu činností správce s GDPR,

 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,

 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.