Provoz

Provoz ŠD probíhá ve dvou rovinách: Ranní provoz a Odpolední provoz

Ranní družinu mohou děti navštěvovat od 6 do 7.20 hod. V 7.40 jsou  děti odvedeny do tříd na vyučování.

Odpolední provoz 11.40 - 16.30 hod.

Do odpolední družiny jsou děti předány po skončení vyučování dle rozvrhů od 11.40 hod.

Dítě je možno vyzvednout do 13.30 hod. a poté od 15.00 hod.U vchodu do školy je umístěn zvonek "ŠKOLNÍ DRUŽINA", který použijte vždy při vstupu dítěte do ŠD a při vyzvedávání dítěte ze ŠD. Zpětným zvonkem Vám bude umožněn vstup do školní budovy - vestibulu. Nad všemi vchody do školy jsou umístěny kamery, které střeží bezpečnost dětí.


PŘIHLÁŠKA DO ŠD SE PODÁVÁ KAŽDÝ ROK NOVÁ.
Vratislavice Liberecký kraj