Aktuality

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Školní kolo dějepisné olympiády se uskutečnilo v posledním listopadovém týdnu. Téma letošního 53. ročníku soutěže znělo: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”

 

Zájem žáků ze 7. až 9. třídy byl velký a nakonec se soutěže zúčastnilo 24 vybraných. Trendem současné výuky dějepisu je práce s dobovým textem a obrazovým materiálem, což se projevilo i ve skladbě úloh. Žáci četli úryvky z Kosmovy kroniky nebo Kristiánovy legendy a dle porozumění textu měli určit, zdali daná tvrzení z textu vyplývají či nikoliv. V dalších typech úloh se objevila například práce s mapou Velké Moravy či rozpoznávání románských a gotických prvků na současných fotografiích památek. O konečném pořadí rozhodovaly rozřazovací otázky v závěru testu, které směřovaly faktickým znalostem.

Na prvních třech místech se umístili žáci 9. ročníku. Prvenství z loňského roku obhájila Veronika Pustková z 9.D, které srdečně gratulujeme. Na druhém místě skončil se ztrátou jednoho bodu Matěj Zummer z 9.B a třetí místo patří Markétě Pažoutové z 9.A.

Ani žáci z 8. tříd si nevedli nijak špatně a velký zájem hlavně ze třídy 7.B ukazuje, že i v příštím roce nebude o zájemce nouze.

Veronice přejeme hodně štěstí v okresním kole a budeme držet pěsti i Matějovi, aby se mu na základě dosažených bodů podařilo také dostat do dalšího kola.

Mgr. Radka Procházková

 

 

Zpět na seznam