Aktuality

DEN VODY 2022

Projektového dne se zúčastnili žáci napříč druhým stupněm, pro něž byla připravena různá stanoviště zaměřená například na problematiku sucha v Evropě a Česku, základy hydrologie v praxi (měření kvality vody odbornými přístroji), dále na chemické pokusy s vodou hravou formou a na výtvarnou část, která sloužila pro zpracování získaných informací.

Cílem projektového dne bylo mimo jiné také žáky naučit pracovat různými výzkumnými metodami – od sběru dat v terénu, práci s odbornými přístroji, chemii v praxi po využití digitálních technologií a rozvoj čtenářské gramotnosti při zpracování odborného textu.

Na závěr jsme vytvořili společný plakát, kterým vznikla zajímavá myšlenková mapa – život s vodou a život bez vody.

Fotografie z projektového dne jsou dostupné ve  fotogalerii.


Učitelé zeměpisu, přírodopisu a výtvarné výchovy

Zpět na seznam