Aktuality

DEN ZEMĚ 6.E

Součástí projektového dne byla také geografická vycházka kolem liberecké přehrady, kde žáci zjišťovali informace o jejím významu a funkci, všímali si také okolí přehrady a hodnotili stav cest, pořádku a občanské vybavenosti. Pomocí přístroje multimetr jsme změřili také teplotu, pH a rozpuštěný kyslík v přehradě, díky čemuž mohli žáci vyhodnotit stav vody.

Výstupem projektového dne je společný plakát zaměřený na dva kontrasty – jak člověk naší planetě škodí a jak jí pomáhá. Tento plakát nastíní problematiku i ostatním žákům naší školy.  Závěrečná myšlenka projektového dne spočívala v tom, jak i my jednotlivci můžeme svým ekologičtějším chováním naší planetu více šetřit.

Celý den probíhal ve spolupráci s odborníkem z katedry geografie TUL Liberec.

Mgr. Markéta Pacltová

Zpět na seznam