Aktuality

DODATEČNÝ ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO 2022/23

Zápis do 1. tříd se letos konal 21. a 22. dubna 2022. Pro ty, kteří se v těchto dnech nemohli dostavit, nabízí základní škola náhradní termín, a to ve čtvrtek 2. června 2022 od 14,00 do 15,00 hodin. Dodatečný zápis proběhne v přízemí hlavní budovy, do které se vchází ze dvora školy – zelený vchod. Vchod bude označen. Zápis se týká dětí, které jsou narozené do 31. 8. 2016 a také dětí, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022 a jsou ze spádové oblasti Vratislavice nad Nisou.

U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zpět na seznam