Aktuality

Řadit aktuality od:

PYŽAMOVÝ DEN

24.11. se uskutečnil v 1. třídách projektový den „Na tu svatú Kateřinu, zalezem si pod peřinu“. K jeho zdárnému absolvování musel každý účastník být v pyžamu či noční košilce a vyzbrojit se dalšími doplňky pro kvalitní spánek. Celý den žáci prožili různými aktivitami spojené s pohádkami a spánkem. Vyplňovali tematické listy, skládali pohádkové puzzle, hledali pohádkové dvojice, hádali večerníčky podle zvukových ukázek, zažili polštářovou bitvu a vyráběli si večerníčka. To vše byla skvělá zábava, která podporovala kreativitu a spolupráci. Bylo fajn, slyšet od dětí, že se jim projektový den líbil až tak, že se nikomu nechtělo domů. To pro nás bylo známkou skvělé atmosféry a pohody. Učitelky 1.tříd

Zobrazit článek

STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 se připojí do stávky 1. stupeň naší školy (1. – 5. ročníky). 2. stupeň (6. – 9. ročníky) se bude učit podle upraveného rozvrhu ....

Zobrazit článek

OLYMPIÁDA INFORMATIKY 2023

V druhém a třetím listopadovém týdnu 2023 žáci 5. až 8. ročníků naší školy bojovali v online testu Bobřík Informatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Zobrazit článek

8. A V PRAZE - EXKURZE

V pondělí 13. listopadu 2023 se vydala 8. A Základní školy Vratislavice n. N. na exkurzi do Prahy. Exkurze byla nazvána "Svobodný týden - oslava 17. 11. 1989" a jejím cílem bylo připomenout si významné události listopadu 1989, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu.

Zobrazit článek

SVATÝ MARTIN VE 3. B

V pátek 10. listopadu proběhl ve třídě 3. B projektový den na téma Sv. Martin. Děti strávily příjemné dopoledne, během kterého se dozvěděly mnoho informací z historie svátku a hravou formou si připomněly podzimní pranostiky. Velice je bavila také výroba lapbooku. Pravou svatomartinskou atmosféru dotvořily výborné martinské rohlíčky od jedné z maminek. Děti si dopoledne moc užily a už se těší na další společné aktivity.

Zobrazit článek

SETKÁNÍ RADY SRPDŠ

Pozvánka na setkání rady SRPDŠ zde

Zobrazit článek