Aktuality

Řadit aktuality od:

DUŠIČKY

Ve čtvrtek 2. listopadu se žáci 3. B seznámili s tradicí svátku všech zesnulých, který se slaví už více než tisíc let. Při vyrábění vlastní lucerny si vyzkoušeli techniku lepení hedvábného papíru na sklo. Součástí projektového dne byla také návštěva místního hřbitova, kterou některé děti využily k položení své lucerničky na rodinná pietní místa.

Zobrazit článek

HALLOWEEN

Poslední říjnový den si děti třídy 3. B připomněly prostřednictvím projektového dne tradice svátku, který se slaví zejména v anglicky mluvících zemích. Oblečené do kostýmů si zazpívaly anglické koledy a změřily své síly v hallloweenském počítání. Na závěr projektového dne si děti vyrobily pavoučky, kteří jsou jedním ze symbolů tohoto podzimního svátku.

Zobrazit článek

KONKURZ - DĚTI ČTOU NEVIDOMÝM DĚTEM

Ve středu 1.11. si přihlášení žáci vyzkoušeli, jaké to je načítat knihu pro nevidomé děti. Zúčastnili se totiž konkurzu v Krajské vědecké knihovně v Liberci a s paní režisérkou četli z knihy N. Revilákové Medailon Emilky Horové. Nezbývá než jim držet palce těšit se, že třeba nějakou roli dostanou.

Zobrazit článek

JABLKOHRANÍ

Projektový den „Jablkohraní“ se stal zajisté zážitkem pro žáky 1. A, D, E. Nejen vzdělání, ale také radost ze společného dne a oslava krás podzimu, byly tématem dne. Žáci se učili s pracovními listy a sbírali razítka za každý splněný úkol. Tento den se stal skvělým způsobem, jak propojit vzdělání a zábavu. Během celé výuky jsme si všichni pochutnali na jablečných dobrotách, které nám připravily úžasné maminky. Mgr. Jitka Hübnerová, Mgr. Kateřina Kočvarová, Mgr. Lenka Kloudová

Zobrazit článek

SIGNAL FEST PRAHA 2023

Žáci 8. a 9. tříd z vratislavické základní školy se v pátek 13. října 2023 odpoledne vydali na Signal fest do Prahy. Festival digitální a kreativní kultury se konal v rámci programu na podporu rozvoje žáků v oblasti moderních technologií.

Zobrazit článek